Υπηρεσία ανανέωση πιστοποιητικών στη Νέα ΑΠΕΔ

55,80

SKU: DS0002 Category:
Από τις 17-01-2022 έχουν αλλάξει οι διαδικασίες και το πλαίσιο των ψηφιακών υπογραφών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Η εγκατάσταση των νέων πιστοποιητικών μπορεί να γίνει μόνο στα εγκεκριμένα Usb Tokens, που αναφέρονται στην ανακοίνωση.
H NetPlace μπορεί να σας προμηθεύσει και να  σας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: