Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ψηφιακή υπογραφή

A. Προμήθεια Usb Token

Σας προμηθεύουμε με το Usb Starsign Usb Token S της Gi – De, στο οποίο θα εγκατασταθεί το ψηφιακό σας πιστοποιητικό.

Β. Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού.

Σας παρέχουμε απομακρυσμένη υποστήριξη καθώς και οδηγίες ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό σας γρήγορα και με μόνο μια επίσκεψη στα Κ.Ε.Π.

Γ. Εγκατάσταση ψηφιακού πιστοποιητικού στο Usb Token

Εγκαθιστούμε στο Usb Token το πιστοποιητικό.

Σας αποστέλλουμε δωρεάν το Usb Token.

Δ. Προετοιμασία / παραμετροποίηση Υπολογιστή 

Προετοιμάζουμε απομακρυσμένα τον υπολογιστή σας ώστε να υπογράφει.
Έκδοση ψηφιακής υπογραφής χωρίς κόστος

Τι είναι ηλεκτρονική υπογραφή ;

Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούν την κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού. Ο χρήστης διαθέτει δύο κλειδιά (το δημόσιο και το ιδιωτικό) τα οποία έχουν κάποιο μαθηματικό συσχετισμό. Το ένα κλειδί χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της υπογραφής και το άλλο για την επαλήθευσή της. Η διαφοροποίηση από την κρυπτογράφηση έγκειται στο ότι για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής υπογραφής ο αποστολέας χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί και για την επαλήθευσή της ο παραλήπτης χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του αποστολέα.
Η χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών προσθέτει επιπλέον ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών ενώ στις περιπτώσεις των δημοσίων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική σε αρκετές διαδικασίες όπως οι ηλεκτρονικές προμήθειες. 

Χρήση ψηφιακής υπογραφής
δωρεαν μεταφορικα σε ολη την ελλαδα