Εφόσον έχετε ακολουθήσει την διαδικάσια έκδοσης – ανανέωση ψηφιακής υπογραφής υπογραφής, το επόμενο στάδιο είναι η εγκαταστάση του πιστοποιητικού στο Usb Token. 

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, θα μας έχετε στείλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής.

Στην περίπτωση ανανέωσης θα πρέπει να μας στείλετε το Usb Token στην  διεύθυνση της εταιρείας